Wtorek, 28 Lip 2015
Strona g艂贸wna
AKTUALNO艢CI
Nowa strona Urz臋du Skarbowego
Autor: Administrator   
Czwartek, 23 Lipiec 2015 14:44
http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/pl/urzad-skarbowy-w-czarnkowie
 
Ranking urz臋d贸w skarbowych, urz膮d w艣r贸d najlepszych w Polsce
Autor: Administrator   
艢roda, 06 Maj 2015 12:27
 
Komunikat
艢roda, 06 Sierpie艅 2014 12:19

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 KOMUNIKAT

Naczelnik Urz臋du Skarbowego w Czarnkowie informuje, 偶e wpis do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej
(CEIDG) nie podlega 偶adnym op艂atom!
W zwi膮zku z tym, zwraca si臋 uwag臋 na brak zwi膮zku czynno艣ci
rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej w CEIDG z wpisem do innego
rodzaju rejestru podmiot贸w gospodarczych, prowadzonego przez firmy
prywatne, kt贸rego dokonanie uzale偶nia si臋 od wniesienia okre艣lonej
op艂aty.
Na rynku pojawia si臋 wiele ofert 鈥瀎irm prowadz膮cych rejestry鈥, kt贸re -
wykorzystuj膮c fakt, 偶e rejestracja
聽w CEIDG jest jawna - kieruj膮 do nowych przedsi臋biorc贸w
korespondencj臋 r贸wnie偶 z wype艂nionym drukiem przelewu op艂aty na
rachunek bankowy oferenta, przy czym tre艣膰 korespondencji mo偶e
wprowadza膰 niekt贸rych podatnik贸w w b艂膮d. Pisma te posiadaj膮 szat臋
graficzn膮 wzorowan膮 na oficjalnych pismach urz臋dowych. Nazwy firm
i powo艂ywanych rejestr贸w s膮 艂udz膮co podobne do nazw w艂a艣ciwych
organ贸w zajmuj膮cych si臋 rejestracj膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej. Tre艣膰
tych pism jest tak skonstruowana, aby podatnicy byli przekonani, 偶e
dokonanie op艂aty jest wymogiem ustawowym.
Tymczasem przekazanie takim firmom ewentualnych op艂at jest
dobrowoln膮 decyzj膮 przedsi臋biorcy.
Podkre艣lamy, 偶e wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG)聽
nie podlega 偶adnym op艂atom!
Ka偶da osoba zak艂adaj膮ca konto w systemie CEIDG otrzymuje
komunikat o tym, 偶e wpis do rejestru jest bezp艂atny. Ponadto komunikat
ten znajduje si臋 na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji
jego wype艂niania. Otrzymuj膮 go tak偶e elektronicznie przedsi臋biorcy
wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu w systemie CEIDG.
Dodatkowo informujemy, 偶e na temat czynno艣ci administracyjnych,
dokonywanych przez organy administracji publicznej w zakresie
rejestracji dzia艂alno艣ci gospodarczej, mo偶na uzyska膰 informacje
telefonicznie, mailowo lub osobi艣cie w siedzibie urz臋du.

Jeste艣my do dyspozycji:
-聽od poniedzia艂ku do czwartku w godzinach: 7.30 do 15.30聽
-聽w pi膮tek w godzinach: 7.30 do 18.00
Informacja:
-聽tel.:聽 67 2539587
-聽fax:聽 67 2539501
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. .p

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽 Z upowa偶nienia Naczelnika
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Urz臋du Skarbowego w Czarnkowie
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽 /-/ mgr Janina 艢mi艂owska
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽 聽Z-ca Naczelnika

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 /podpis na oryginale/

 
Komunikat.
Pi膮tek, 18 Lipiec 2014 01:24

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 KOMUNIKAT

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽 Naczelnik Urz臋du Skarbowego w Czarnkowie zawiadamia, 偶e na terenie
Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego trwaj膮 dzia艂ania w zakresie
prawid艂owo艣ci ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale偶nego przy
zastosowaniu kasy rejestruj膮cej (zadanie 鈥濿e藕 paragon鈥). Dzia艂ania te s膮
realizowane przez ca艂y rok. Celem akcji jest podniesienie poziomu
艣wiadomo艣ci spo艂ecze艅stwa o korzy艣ciach p艂yn膮cych z posiadania paragonu
w sferze praw konsumenckich i obywatelskich jak i w sferze tworzenia
warunk贸w uczciwej konkurencji oraz kszta艂towanie postaw spo艂ecznych.
Wykonywanie zadania 鈥濿e藕 paragon鈥 ma wp艂yn膮膰 na zmian臋 zachowania
konsument贸w oraz sprzedawc贸w podczas dokonywanych przez nich
transakcji. Paragon jest dowodem zakupu , umo偶liwiaj膮cym p贸藕niejsze
dochodzenie roszcze艅 w przypadku sporu z przedsi臋biorc膮. 偶膮daj膮c za
ka偶dym razem paragonu przy dokonywaniu zakupu towar贸w lub us艂ug
konsument przyczynia si臋 do likwidacji szarej strefy tym samym przyczynia
si臋 do zwi臋kszenia wp艂yw贸w do bud偶etu. W zwi膮zku z tym w ramach zadania
鈥濿e藕 paragon鈥 pracownicy Urz臋du Skarbowego w Czarnkowie b臋d膮
prowadzi膰 u przedsi臋biorc贸w kontrole podatkowe w zakresie prawid艂owo艣ci
prowadzenia ewidencji obrotu i podatku nale偶nego przy zastosowaniu kas
rejestruj膮cych oraz prowadzone b臋d膮 czynno艣ci sprawdzaj膮ce w zakresie
obowi膮zku dokumentowania sprzeda偶y paragonem i jego wr臋czania
kupuj膮cym. Informacje o zadaniu zwi膮zanym z kontrol膮 prawid艂owo艣ci
stosowania kas rejestruj膮cych przez podatnik贸w mo偶na uzyska膰 pod
numerem telefonu: 67-253-95-60.


聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Naczelnik Urz臋du Skarbowego
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w Czarnkowie
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 /-/ Wies艂aw聽 Charlikow
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 /podpis na oryginale/

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: Pi膮tek, 18 Lipiec 2014 01:26
 
Komunikat
Wtorek, 15 Lipiec 2014 13:13

聽聽W zwi膮zku z niepokoj膮c膮 sytuacj膮 wysy艂ania pism przez firmy dzia艂aj膮ce na
rynku do podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, w kt贸rych
powo艂ywany jest rejestr prowadzony przez ministra w艂a艣ciwego do spraw
finans贸w publicznych (Centralny Rejestr Podmiot贸w 鈥 Krajowa Ewidencja
Podatnik贸w CRP KEP) oraz wskazane jest 偶膮danie uiszczenia op艂aty za
rejestracj臋 w wysoko艣ci 195 z艂, Ministerstwo Finans贸w uprzejmie informuje,
偶e CRP KEP s艂u偶y:


1) gromadzeniu wybranych danych ewidencyjnych z rejestru PESEL
dotycz膮cych os贸b fizycznych obj臋tych tym rejestrem oraz danych
wynikaj膮cych:
a) ze zg艂osze艅 identyfikacyjnych i aktualizacyjnych podmiot贸w,
b) z niekt贸rych dokument贸w zwi膮zanych z obowi膮zkami wynikaj膮cymi z
przepis贸w podatkowych;


2) weryfikacji danych, o kt贸rych mowa w pkt 1, oraz por贸wnaniu ich z
rejestrami urz臋dowymi prowadzonymi na podstawie odr臋bnych przepis贸w.


Dane gromadzone w CRP KEP, zgodnie z ustaw膮 z dnia 13 pa藕dziernika
1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnik贸w i p艂atnik贸w (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2), obj臋te s膮 tajemnic膮 skarbow膮, z
wyj膮tkiem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numeru
identyfikacyjnego REGON.


Minister w艂a艣ciwy do spraw finans贸w publicznych nie pobiera op艂aty za
rejestracj臋 podmiot贸w w CRP KEP.


Maj膮c na uwadze powy偶sze Ministerstwo Finans贸w zaleca rozwag臋 przed
podejmowaniem wsp贸艂pracy z firmami oferuj膮cymi odp艂atne wpisy do
komercyjnych rejestr贸w. Jednocze艣nie Ministerstwo Finans贸w nie ponosi
odpowiedzialno艣ci za zawarto艣膰 jakichkolwiek spis贸w/rejestr贸w
przedsi臋biorc贸w prowadzonych przez firmy komercyjne.

 
Szkolenie z przedsi臋biorcami
Wtorek, 29 Kwiecie艅 2014 12:15

聽 W dniu 15.04.2014r. w Cechu Rzemios艂 R贸偶nych w Czarnkowie pracownik Urz臋du
Skarbowego w Czarnkowie przeprowadzi艂 szkolenie z przedsi臋biorcami. Podczas
spotkania (szkolenia) om贸wiono zmiany w podatkach na rok 2014, w tym zmiany
dotycz膮ce rozlicze艅 w zakresie u偶ywania samochod贸w do cel贸w dzia艂alno艣ci
gospodarczej wchodz膮ce w 偶ycie z dniem 01.04.2014r. Om贸wiono tak偶e spos贸b
rozliczania si臋 podatnik贸w przez Internet oraz om贸wiono za艂o偶enia i cele akcji 鈥瀢e藕
paragon鈥.
聽 W dniu 16.04.2014r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnkowie pracownik Urz臋du
Skarbowego w Czarnkowie przeprowadzi艂 spotkanie z m艂odzie偶膮 szkoln膮. Podczas
spotkania przekazano informacje o bud偶ecie pa艅stwa, informacje o obowi膮zku
p艂acenia podatk贸w. Om贸wiono tak偶e za艂o偶enia i cel akcji 鈥瀢e藕 paragon鈥 (uczniom
przekazano m.in. kartki pocztowe zwi膮zane z akcj膮).
聽 W dniu 25.04.2014r. pracownicy Urz臋du Skarbowego w Czarnkowie
przeprowadzili w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Czarnkowie szkolenie dla os贸b
planuj膮cych rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej. Podczas szkolenia przekazano
informacje dotycz膮ce trybu sk艂adania wniosku CEIDG 鈥 1 o wpis do Centralnej
ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej. Om贸wiono zasady i formy
opodatkowania przedsi臋biorc贸w (zasady og贸lne, podatek liniowy, rycza艂t od
przychod贸w ewidencjonowanych oraz kart臋 podatkow膮). Om贸wiono zasady
opodatkowania podatkiem od towar贸w i us艂ug, przypadki obowi膮zku
zainstalowania kasy rejestruj膮cej. Om贸wiono tak偶e za艂o偶enia i cele akcji 鈥瀢e藕
paragon鈥 oraz spos贸b rozliczania si臋 z podatk贸w za po艣rednictwem Internetu.
Zmieniony: Wtorek, 29 Kwiecie艅 2014 12:20
 
System Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Urz臋dzie Skarbowym
Wtorek, 14 Stycze艅 2014 09:04

System zarz膮dzania jako艣ci膮 w Urz臋dzie Skarbowym w Czarnkowie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W dniu 03 stycznia 2014 roku
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 w Urz臋dzie Skarbowym w Czarnkowie
聽聽聽聽聽聽聽聽 zosta艂 przeprowadzony ju偶 9 audit oceniaj膮cy zgodno艣膰
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 SYSTEMU ZARZ膭DZANIA JAKO艢CI膭, w zakresie:
聽聽 艣wiadczenia us艂ug administracji publicznej wynikaj膮cych z zada艅
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 statutowych na艂o偶onych na Urz膮d Skarbowy,
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 z wymogami normy ISO 9001:2008.
Audit wykaza艂, 偶e Urz膮d Skarbowy w Czarnkowie dzia艂a zgodnie
z wymogami normy ISO 9001:2008 i utrzyma艂 certyfikat nr 20024
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 nadany w dniu 06 grudnia 2005 roku


autor: Irena R臋barz

Zmieniony: Poniedzia艂ek, 20 Stycze艅 2014 12:00
 
Szkolenie dla biur rachunkowych
Pi膮tek, 22 Luty 2013 18:00

聽 Urz膮d Skarbowy w Czarnkowie w dniu20 lutego 2013 r.
o godz. 10.00 przeprowadzi艂 szkolenie dla przedstawicieli
biur rachunkowych z zakresu sk艂adania deklaracji/zezna艅
podatkowych za 2013 r. w formie elektronicznej przy
wykorzystaniu platformy e-Deklaracje w tym w szczeg贸lno艣ci
bez wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Spotkanie mia艂o na celu zaprezentowa膰 proces obs艂ugi
interaktywnych formularzy, przybli偶ono r贸wnie偶 korzy艣ci
聽jakie p艂yn膮 ze sk艂adania deklaracji w formie elektronicznej.

Wsp贸lne spotkanie by艂o okazj膮, 偶eby zach臋ci膰 i przekona膰
przedstawicieli biur rachunkowych do sk艂adania deklaracji
w formie elektronicznej.

autor: Amelia 艁ukaszewskai Artur Gruszka

Zmieniony: Pi膮tek, 22 Luty 2013 18:04
 
Mistrzostwa Polski Skarbowc贸w-II miejsce w strzelaniu
Poniedzia艂ek, 28 Maj 2012 21:34
W XII Mistrzostwach Polski Skarbowc贸w o Puchar Ministra Finans贸w, kt贸re
odby艂y si臋 w dniach 25-26.05.2012 w Lublinie zaj臋li艣my II miejsce w
strzelectwie w klasyfikacji zespo艂owej.

autor:聽Konrad Falkowski
Zmieniony: Wtorek, 29 Maj 2012 08:51
 
Wykonywanie kserokopii dokument贸w
Poniedzia艂ek, 06 Czerwiec 2011 14:11
OD DNIA 1聽MARCA 2012 ROKUTUTEJSZY URZ膭D
B臉DZIE POBIERA艁 OP艁ATY ZA WYKONANIE
KSEROKOPII
DOKUMENT脫W DLA PODATNIK脫W
CENY:聽聽 format聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 A4 鈥 0,50 PLN/STRONA
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽A3 鈥 1,00 PLN/STRONA


Wp艂at nale偶y dokonywa膰 na konto nr:
聽37101014690061742231000000
autor: Irena R臋barz

Zmieniony: Czwartek, 23 Luty 2012 14:36
 
Najwa偶niejsze zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2013r.
Niedziela, 06 Marzec 2011 21:30

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/najwazniejsze-zmiany-w-podatku-od-towarow-i-uslug-od-dnia-1-stycznia-2013-r?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2UWl%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2UWl_

Zmieniony: Wtorek, 08 Stycze艅 2013 11:08
 
Reklama

Urz膮d Skarbowy w Czarnkowie

Nasz adres:聽
聽 ul. Pocztowa 4 , 64-700 Czarnk贸w
聽聽us3002@wp.mofnet.gov.pl
Redaktor Wiod膮cy:
聽 Irena R臋barz
Administrator:
聽 Konrad Falkowski
Reklama
Nasz Urz膮d posiada certyfikat ISO 9001:2008
Reklama
*